Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

TRANSGEAR PAG 220

Popis

Použitie

Syntetické oleje vyrobené na báze polyalkylénglykolu (PAG) určené na mazanie vysoko zaťažených priemyselných prevodoviek a strojných prvkov pracujúcich pri teplotách nad 200 °C.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h FZG test Specifikácie Spĺňa požiadavky
100,9 217,7 174 -30 >260 1 >13 DIN 51517-3 CLP David Brown Typ G

Cenová ponuka na vyžiadanie