Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

DELGAS M 15W-40

Popis

Použitie

Olej určený na použitie v rôznych typoch štvortaktných plynových motorov poháňaných zemným plynom a ďalšími plynmi s vysokým obsahom metánu, ako je skládkový plyn a bioplyn. Olej je určený najmä pre atmosférické a preplňované plynové motory záložných zdrojov el. energie. Možno ho použiť v trojcestných a selektívnych katalytických systémoch.

Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] TBN [mg KOH/g] Dynamická viskozita CCS pri -20 ° [mPa.s] Sulfátový popol [% hm.] Aprobácia
14,5 -24 224 10,2 6320 0,97

Cenová ponuka na vyžiadanie