Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

DELGAS L 40

Popis

Použitie

Olej určený na použitie v rôznych typoch stacionárnych štvordobých plynových motorov (vrátane motorov Jenbacher a MWM) poháňaných najmä zemným plynom. Možno ho použiť v trojcestných a selektívnych katalytických systémoch.

Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] TBN [mg KOH/g] Dynamická viskozita CCS pri -20 ° [mPa.s] Sulfátový popol [% hm.] Aprobácia
13,8 -27 272 5,7 0,46 MWM TR-0199-99-2105; INNIO Jembacher TA 1000-1109, rad 2, 3, 4 (verzie A a B) a 6 (verzie C a E), plyny triedy A; Bergen Engines AS: motory B35:40, C26:33 a typ K, pre stredne rýchlostné motory na zemný plyn

Cenová ponuka na vyžiadanie