Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

DELGAS A 15W-40

Popis

Použitie

Bezpopolný olej určený na použitie v dvojtaktných motoroch na zemný plyn, pracujúcich v prepravných a kompresných plynových staniciach.

Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] TBN [mg KOH/g] Dynamická viskozita CCS pri -20 ° [mPa.s] Sulfátový popol [% hm.] Aprobácia
14,7 -36 230 2,0 4700 0,001

Cenová ponuka na vyžiadanie