Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

PNEUMATIC VG 100

Popis

Použitie

Olej určený na primazávanie vzduchu u vysoko namáhaných príklepových pneumatických zariadenia, ako sú pneumatické vŕtačky, pneumatické kladivá, zbíjačky atď.

Hustota pri 15°C [kg/dm³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Vzhľad pri 20 °C Mazacie vlastnosti – ČKS zvarové zaťaženie [kp]
0,89 101,0 -30 >220 Číry, bez suspenzie 300

Cenová ponuka na vyžiadanie