Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

PNEUMATIC VG 32

Popis

Použitie

Olej určený na primazávanie vzduchu u pneumatického náradia (čalúnnické zošívačky, vŕtačky, montážne kľúče atď.), ale aj pre pneumatické linky, kde sú jednotlivé pneumaticky ovládané prvky.

Hustota pri 15°C [kg/dm³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Vzhľad pri 20 °C Mazacie vlastnosti – ČKS zvarové zaťaženie [kp]
0,88 31,2  -18 >160 Číry, bez suspenzie

Cenová ponuka na vyžiadanie