Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

PILAROL EKO

Popis

Použitie

Biologicky rozložiteľný olej určený na mazanie reťazí a vodiacich líšt motorových píl používaných v lesníctve, ovocinárstve a pod.

Hustota pri 15°C [kg/dm³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C]
0,84 63,1 200 -26 >230

Cenová ponuka na vyžiadanie