Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

UNICOOL WO

Popis

Použitie

Chladiaca a mazacia obrábacia kvapalina (mliečna emulzia) používaná pre rôzne typy obrábania.

Kinematická viskozita koncentrátu pri 40 °C [mm²/s] Vzhľad emulzie pri 20 °C pH 5% emulzie Korózny test – Herbert test Stabilita emulzie po dobu 24 hodín/ 20 ±50°C Refraktometrický index pri teplote 20 °C Tvrdosť vody [°N] Obrábaný materiál Odporúčané prevádzkové koncentrácie
29,0 Mliečna emulzia 9,2 H0 odoláva 1,5 10 °N až 15 °N • oceľ
• liatina
• neželezné kovy a ich zliatiny
• zliatiny medi a hliníka
• Vo vode so všeobecnou tvrdosťou do 15 °N:
• brúsenie: (3–4 %)
• bežné trieskové obrábanie (napr. sústruženie, frézovanie): (4–8 %) ťažké trieskové obrábanie (napr. závitovanie): (8–10 %, až 15 % pre veľmi ťažké obrábanie

Cenová ponuka na vyžiadanie