Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

EMULGOL DS 30

Popis

Použitie

Chladiaca a mazacia obrábacia kvapalina (mliečna emulzia) používaná pre rôzne typy obrábania.

Kinematická viskozita koncentrátu pri 40 °C [mm²/s] Vzhľad emulzie pri 20 °C pH 5% emulzie Korózny test – Herbert test Stabilita emulzie po dobu 24 hodín/ 20 ±50°C Refraktometrický index pri teplote 20 °C Tvrdosť vody [°N] Obrábaný materiál Odporúčané prevádzkové koncentrácie
28,5 Číra, homogénna, jantárovo sfarbená kvapalina 9,2 H0 odoláva 1,5 10 °N až 15 °N • oceľ
• liatina
• neželezné kovy a ich zliatiny
• zliatiny medi a hliníka
• Vo vode so všeobecnou tvrdosťou do 15 °N:
• brúsenie: (3–5 %)
• sústruženie, frézovanie, vŕtanie, vystružovanie: (5–10 %)
• závitovanie: (10-15%)

Cenová ponuka na vyžiadanie