Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

O.OIL LOKOMOTIV STANDARD CD 40

Popis

Použitie

Minerálny motorový olej určený na mazanie vysoko namáhaných vznetových motorov lokomotív, pracujúcich v náročných prevádzkových podmienkach. Možno ho tiež použiť na mazanie vznetových motorov podobného typu v iných technických zariadeniach napr. lodné motory, záložné zdroje el. energie a pod.

Špecifikácia API Viskozitná trieda SAE Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] TBN [mg KOH/g]
CD 40 15,3 95 -18 250 9

Cenová ponuka na vyžiadanie