Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

O.OIL LOKOMOTIV PREMIUM CD 40

Popis

Použitie

Motorový olej pre vysoko namáhané, vznetové motory lokomotív, pracujúci pri vysokom tepelnom a mechanickom zaťaženie.

Špecifikácia API Viskozitná trieda SAE Kinematická viskozita pri 100°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] TBN [mg KOH/g]
CD 40 14,7š 103 -24 242 13

Cenová ponuka na vyžiadanie