Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ANTYKOL TS-120

Popis

Použitie

Ochranný konzervačný olej na plnenie samomazných spekaných puzdier a puzdier klzných ložísk.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 20°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod tuhnutia [°C] Bod vzplanutia [°C] Ochranné vlastnosti
900,7 120,0* 211,8 220

Cenová ponuka na vyžiadanie