Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ANTYKOL 101

Popis

Použitie

Konzervačný olej určený pre dočasnú ochranu pred atmosférickou koróziou dielov zo železných a neželezných kovov. Olej je možné používať na údržbu a mazanie zbraní, strojov, jemných mechanizmov a náhradných dielov. Vďaka tomu, že je kompatibilný s palivovými frakciami a vytvára tenkú vrstvu olejového filmu, ho možno použiť aj ako konzervačný prípravok pre motory a vstrekovacie čerpadlá.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 20°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod tuhnutia [°C] Bod vzplanutia [°C] Ochranné vlastnosti
872,1 10,8 174 Korózia na oceľovom čape (met. B – morská voda): žiadna korózia

Cenová ponuka na vyžiadanie