Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ANTYKOL 100 S

Popis

Použitie

Konzervačný olej používaný na ochranu pred koróziou vnútorných povrchov spaľovacích motorov, vzduchových kompresorov a motorových čerpadiel.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 20°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod tuhnutia [°C] Bod vzplanutia [°C] Ochranné vlastnosti
891,7 105,9 -26 204 Korózia na oceľovom čape (met. B – morská voda): žiadna korózia

Cenová ponuka na vyžiadanie