Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

AKORINOL L-5Q

Popis

Použitie

Olej odporúčaný na čistenie kovových súčiastok a medzioperačnú ochranu proti korózii. Okrem toho olej zmýva a rozpúšťa nečistoty mastného pôvodu.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 20°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Bod tuhnutia [°C] Bod vzplanutia [°C] Ochranné vlastnosti
835,5 5,2 3,2 -15 92

Cenová ponuka na vyžiadanie