Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

FRIGOL M 68

Popis

Použitie

Olej určený na mazanie všetkých typov chladiacich kompresorov pracujúcich s chladivami skupiny CFC (napr. R12), HCFC (napr. R22) a čpavkom.

Hustota pri 40 °C [kg/m³] Bod vzplanutia [°C] Bod tekutosti [°C] Špecifikácie
66,4 202 -35 ISO 6743-3;
ISO L-DRE

Cenová ponuka na vyžiadanie