Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

CORALIA PAG 85

Popis

Použitie

Syntetický olej na báze polyalkylénglykolov (PAG) rozpustných vo vode, na mazanie piestových a rotačných kompresorov stláčajúcich zemný plyn, LPG a ďalšie uhľovodíkové plyny. Olej CORALIA PAG 85 nie je miešateľný s minerálnymi olejmi ani s inými syntetickými oleji a nemožno ho použiť na doplňovanie oleja v týchto systémoch a naopak. Pri výmene predtým používaného minerálneho/syntetického kompresorového oleja za olej CORALIA PAG 85 je nutné vykonať výmenu oleja a zároveň systém mazania kompresora dôkladne vyčistiť a prepláchnuť.

Hustota pri 40 °C [kg/m³] Viskozitný index Bod vzplanutia [°C] Bod tekutosti [°C] Špecifikácie
89,4 216 304 -46 ISO 6743-3;
ISO L-DGC

Cenová ponuka na vyžiadanie