Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

CORALIA PAG 46

Popis

Použitie

Syntetický olej na báze polyalkylénglykolov (PAG) nerozpustných vo vode, určený na mazanie skrutkových kompresorov stláčajúcich zemný plyn, LPG a ďalšie uhľovodíkové plyny, pracujúce v náročných podmienkach. Olej CORALIA PAG 46 nie je miešateľný s minerálnymi olejmi ani s inými syntetickými olejmi a nie je možné ho použiť na doplňovanie oleja v týchto systémoch a naopak. Pri výmene skôr používaného minerálneho/syntetického kompresorového oleja za olej CORALIA PAG 46 je nutné vykonať výmenu oleja a zároveň systém mazania kompresora dôkladne vyčistiť a prepláchnuť.

Hustota pri 40 °C [kg/m³] Viskozitný index Bod vzplanutia [°C] Bod tekutosti [°C] Špecifikácie
42,5 190 226 -48 ISO 6743-3;
ISO L-DGC

Cenová ponuka na vyžiadanie