Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

CORALIA PAG 150

Popis

Použitie

Syntetický olej na báze polyalkylénglykolov (PAG) nerozpustných vo vode. Olej CORALIA PAG 150 nie je miešateľný s minerálnymi olejmi ani inými syntetickými olejmi a nemožno ho použiť na doplňovanie oleja v týchto systémoch a naopak. Pri výmene predtým používaného minerálneho/syntetického kompresorového oleja za olej CORALIA PAG 150 je nutné vykonať výmenu oleja a zároveň systém mazania kompresora dôkladne vyčistiť a prepláchnuť. Olej je vhodný pre rotačné aj piestové kompresory, v ktorých je olej v nepretržitom kontakte s procesnými plynmi.

Hustota pri 40 °C [kg/m³] Viskozitný index Bod vzplanutia [°C] Bod tekutosti [°C] Špecifikácie
146,3 207 260 <-40 ISO 6743-3;
ISO L-DGC

Cenová ponuka na vyžiadanie