Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

GALKOP 46

Popis

Použitie

Hydraulicko-prevodové oleje určené na mazanie hydraulických systémov a priemyselných
prevodoviek najmä v ťažobnom priemysle, ale aj v ostatných
priemyselných aplikáciách.

Hustota pri 15°C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Penivosť, I sekvencia [ml/ml] Špecifikácie Aprobácia
882,3 46,8 100 -26 221 0/0 DIN 51517-3 CLP;
DIN 51524-3 HLP
Certifikát GIG,
značka B

Cenová ponuka na vyžiadanie