Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ORLEN OIL H-515

Popis

Použitie

Hydraulický olej pre leteckú a pozemnú techniku. Olej je určený na použitie v hydraulických systémoch, ako náplň tlmičov vr. leteckých a
hydraulických systémov pozemnej techniky

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
869,9 13,1 390 -63 93 1 (135stC/
72h)
NO-91-A202:2019
STANAG 3748:2015 MIL-PRF-5606J

Cenová ponuka na vyžiadanie