Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL SYNT PE 46

Popis

Použitie

Syntetický hydraulický olej bez obsahu zinku a popola vyrábaný na báze polyalfaolefínov (PAO). Odporúča sa na použitie vo vysoko
namáhaných prenosových a hydraulických pohonných a riadiacich systémoch pracujúcich vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach, pri vysokej okolitej teplote a vlhkosti.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
839,0 43,7 140 -54 258 1a DIN 51524-3 HVLP;
ISO 6743-4 HV;
ISO 11158 HV

Cenová ponuka na vyžiadanie