Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL SPECIAL 68

Popis

Použitie

Hydraulické oleje so zvýšenou odolnosťou proti oxidácii. Sú určené na mazanie hydraulických mechanizmov, riadiacich a regulačných systémov a
hydraulických prevodoviek. Oleje sú určené pre stacionárnu a mobilnú techniku (vozidlá, stavebná a banská technika a pod.)

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
883,8 69,3 115 -42 225 1 DIN 51524-2 HLP; ISO 6743-4 HM;
ISO 11158 HM

Cenová ponuka na vyžiadanie