Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL PREMIUM L-HV 68

Popis

Použitie

Hydraulické oleje bez obsahu zinku určené pre vysoko zaťažené systémy prenosu výkonu a hydraulické pohonné a riadiace systémy
pracujúci v extrémne náročných prevádzkových podmienkach pri vysokom tlaku a širokom teplotnom rozsahu.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
880,5 65,9 146 -30 221 1a DIN 51524-3 HVLP;
ISO 6743-4 HV;
ISO 11158 HV

Cenová ponuka na vyžiadanie