Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL PREMIUM L-HM 32

Popis

Použitie

Hydraulické oleje bez obsahu zinku určené pre vysoko zaťažené systémy prenosu výkonu a hydraulické pohonné a riadiace systémy pracujúce
v extrémne náročných prevádzkových podmienkach pri vysokom tlaku a vysokých teplotách.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
874,4 31,8 102 -28 210 1a DIN 51524-2 HLP;
ISO 6743-4 HM;
ISO 11158 HM
Eaton Vickers Brochure 03-401-2010
(M-2950-S, I-286-S)

Cenová ponuka na vyžiadanie