Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL PREMIUM HLP-D 46

Popis

Použitie

Hydraulický olej bez obsahu zinku s vynikajúcimi detergentno-dispergačnými vlastnosťami. Olej je určený na použitie v stacionárnych a mobilných hydraulických systémoch pracujúcich v premenlivých prevádzkových podmienkach pri vysokom tlaku a vysokom tepelnom zaťažení. Olej je
určený najmä pre nepretržitú prevádzku a tam, kde hrozí riziko kontaminácie systému vodou alebo kondenzovanou vodnou parou.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
879,5 45,9 98 -27 225 1 DIN 51524-2 HLPD;
ISO 6743-4 HM;
ISO 11158 HM

Cenová ponuka na vyžiadanie