Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL POWER L-HV 32

Popis

Použitie

Hydraulické oleje so zvýšeným viskozitným indexom, určené na mazanie hydraulických systémov mobilnej stavebnej techniky, banských
a stacionárnych priemyselných strojov. Použitá technológia DYNAVIS® spoločnosti EVONIK umožňuje znížiť spotrebu paliva a
energie.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
855,9 32,2 186 -39 1a DIN 51524-3 HVLP;
ISO 6743-4 HV;
ISO 11158 HV
Certifikát GIG, značka B;
Parker Denison HF0, HF1, HF2

Cenová ponuka na vyžiadanie