Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL L-HV 15

Popis

Použitie

Hydraulické oleje určené na použitie vo vysoko zaťažených systémoch prenosu výkonu, vo vysokotlakových piestových čerpadlách s
konštantným aj variabilným výtlakom oleja av presných hydraulických riadiacich systémoch a sústavách. Tieto oleje sa vyznačujú
vysokou úrovňou odolnosti proti opotrebovaniu a navyše lepšími viskozitnými a tepelnými vlastnosťami v porovnaní s hydraulickými olejmi
L-HM.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
856,6 16,0 198 -40 178 1a DIN 51524-3 HVLP;
ISO 6743-4 HV;
ISO 11158 HV

Cenová ponuka na vyžiadanie