Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL L-HM/HLP 10

Popis

Použitie

Hydraulické oleje pre vysoko namáhané systémy prenosu výkonu a hydraulické pohony a riadenie, tj hydraulické prevodovky, regulačné a
ovládacie mechanizmy a ďalšie podobné zariadenia, kde prevládajú náročné prevádzkové podmienky a zvýšená okolitá teplota a vlhkosť.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
853,9 10,1 101 -36 162 1a DIN 51524-2 HLP;
ISO 6743-4 HM;
ISO 11158 HM

Cenová ponuka na vyžiadanie