Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL L-HL 46

Popis

Použitie

Hydraulické oleje určené na použitie v nízko a stredne zaťažených hydrostatických systémoch prenosu výkonu av hydraulických pohonných a riadiacich systémoch pracujúcich za miernych teplotných podmienok.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
880,1 45,5 101 -28 224 1a DIN 51524-1 HL;
ISO 6743-4 HL;
ISO 11158 HL
Certifikát GIG, značka B

Cenová ponuka na vyžiadanie