Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL HVLP-D 46

Popis

Použitie

Hydraulický olej s vynikajúcimi detergentno-dispergačnými vlastnosťami a vysokým viskozitným indexom. Olej je určený pre stacionárne
a mobilné hydraulické systémy strojov a zariadení pracujúcich v bežných aj v náročných prevádzkových podmienkach, kde hrozí riziko kontaminácie
systému vodou alebo kondenzovanou vodnou parou. Je odporúčaný pre stavebné stroje pracujúce pri vysokom znečistení prostredia.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
874,5 46,3 157 -39 230 1 DIN 51524-3 HVLPD; ISO 6743-4 HV;
ISO 11158 HV

Cenová ponuka na vyžiadanie