Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL HLPT 46

Popis

Použitie

Hydraulický olej určený na použitie vo vysoko zaťažených systémoch prenosu výkonu, hydraulických pohonoch a riadení, tj v hydraulických
prevodovkách, regulačných a ovládacích mechanizmoch a ďalších podobných zariadeniach, kde sú náročné prevádzkové podmienky, zvýšená
teplota a vlhkosť. Olej sa vyznačuje zlepšenými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
877,5 42,7 123 -39 220 1 DIN 51524-2 HLP; ISO 6743-4 HM;
ISO 11158 HM

Cenová ponuka na vyžiadanie