Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL HLP-D 32

Popis

Použitie

Hydraulické oleje s detergentno-dispergačnými vlastnosťami určené na použitie v rôznych typoch stacionárnych a mobilných hydraulických
systémoch strojov a zariadení pracujúcich v normálnych aj náročných prevádzkových podmienkach, najmä v nepretržitej prevádzke a tam, kde
hrozí riziko kontaminácie systému vodou alebo kondenzovanou vodnou parou.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
873,8 30,9 104 -33 210 1 DIN 51524-2 HLPD;
ISO 6743-4 HM;
ISO 11158 HM

Cenová ponuka na vyžiadanie