Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL EXTRA L-HV 46

Popis

Použitie

Hydraulické oleje s vysokým viskozitným indexom a vynikajúcou strihovou stabilitou. Sú určené najmä na mazanie hydrostatických hydraulických systémov mobilných stavebných a banských strojov pracujúcich vo veľmi náročných podmienkach (pracovný tlak
v hydraulickom systéme do 50 MPa), pri premenlivej teplote a vlhkosti vzduchu.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
878,4 47,0 157 -39 1a DIN 51524-3 HVLP;
ISO 6743-4 HV;
ISO 11158 HV
Certifikát GIG, značka B; Eaton Vickers
Brochure 03-401-2010 (M-2950-S,
I-286-S); Parker Denison HF0, HF1, HF2

Cenová ponuka na vyžiadanie