Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL EXTRA HLP-D 32

Popis

Použitie

Vysoko kvalitný hydraulický olej bez obsahu zinku s vynikajúcimi detergentno-dispergačnými vlastnosťami. Olej je určený na použitie
v stacionárnych a mobilných hydraulických systémoch pracujúcich v premenlivých prevádzkových podmienkach pri vysokom tlaku
a vysokom tepelnom zaťažení. Olej je určený najmä pre nepretržitú prevádzku a tam, kde hrozí riziko kontaminácie systému vodou
alebo kondenzovanou vodnou parou.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
869,0 31,9 99 -35 216 1a DIN 51524-3 HVLP;
ISO 6743-4 HV;
ISO 11158 HV

Cenová ponuka na vyžiadanie