Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL BIO HEES EL 46

Popis

Použitie

Ľahko biologicky odbúrateľný hydraulický olej vyrobený na báze špeciálne vybraných syntetických esterov. Odporúča sa pre
priemyselné a mobilné hydrostatické hydraulické systémy, kde existuje potenciálne riziko úniku oleja do okolia.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
919,8 47,0 191 -48 300 1 PN-ISO 15380 Tab. 4

Cenová ponuka na vyžiadanie