Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROL ARCTIC L-HV 15

Popis

Použitie

Hydraulické oleje s vynikajúcimi vlastnosťami pri nízkych teplotách a veľmi vysokým viskozitným indexom. Určené na použitie v hydraulických systémoch pracujúcich pri extrémne nízkych okolitých teplotách.

Hustota pri 15 °C [kg/m³] Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Viskozitný index Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Korózna skouška na Cu, 100 °C/3 h Specifikácie Aprobácia
874,4 15,9 330 -63 136 1a DIN 51524-3 HVLP;
ISO 6743-4 HV;
ISO 11158 HV

Cenová ponuka na vyžiadanie