Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

HYDROKOP SEMISYNTETIC

Popis

Použitie

Emulgačná kvapalina určená na prípravu mikroemulzie v koncentrácii od 0,5 do 2 %hm. Používa sa ako ťažko zápalná
hydraulická kvapalina typu HFA a to najmä v banských mechanizmoch. Tvrdosť vody na prípravu emulzie je max. 750
mg CaCO3/l (42 °N).

Kinematická viskozita pri 40 °C [mm²/s] Obsah vody destilačnou metódou pH emulzie Aprobácia
52,0 60 8 až 10 Bezpečnostní certifikát „B“
č. B/2538/II/2021. Homologace k použití v důlním
průmyslu.

Cenová ponuka na vyžiadanie