Katalóg produktov

Vždy skvelé ceny

Môj účet

Užitočné

Neprehliadnite

Sociálne siete

[woof]

ORLEN OIL TRAFO EN

Popis

Použitie

Neinhibovaný elektroizolačný olej určený na izoláciu a chladenie rôznych typov elektrických zariadení. Olej je odporúčaný pre použitie vo vysoko zaťažených elektrických zariadeniach, okrem iného plnenie výkonových a distribučných transformátorov, spínačov, usmerňovačov a rozvádzačov.

Hustota pri 15°C [kg/dm³] Kinematická viskozita pri 40°C [mm²/s] Kinematická viskozita pri -30°C [mm²/s] Bod tekutosti [°C] Bod vzplanutia [°C] Prierazné napätie [kV] Obsah antioxidantov Spĺňa požiadavky
0,88 10,3 1000 -60 142 66 neobsahuje PN-EN IEC
60296 RIET
vyd. 2012 r.

Cenová ponuka na vyžiadanie